• head_banner

10KM 100G CFP2-LR

  • 10KM 100G CFP2

    10KM 100G CFP2

    TheОптичният трансивър CFP2 LR4 интегрира пътя за предаване и приемане в един модул.От страната на предаване, четири ленти от потоци от серийни данни се възстановяват, пренастройват и предават на четири лазерни драйвера, които управляват четири лазера с модулирана електрическа абсорбция (EML) с централни дължини на вълната 1296, 1300, 1305 и 1309 nm.След това оптичните сигнали се мултиплексират в едномодово влакно чрез стандартен за индустрията LC конектор. От страната на приемане четири ленти от оптични потоци от данни се демултиплексират оптично от интегриран оптичен демултиплексор.Всяка пара от данни се възстановява от PIN фотодетектор и трансимпедансен усилвател, пренасочва се и се предава на изходен драйвер.Този модул разполага с електрически интерфейс с възможност за горещо включване, ниска консумация на енергия и интерфейс за управление на MDIO.