• head_banner

40 км 100G CFP2-ER

  • 40KM 100G CFP2

    40KM 100G CFP2

    Оптичният трансивър 100G CFP2 ER4 интегрира пътя за предаване и приемане в един модул.От страната на предаване, четири ленти от потоци от серийни данни се възстановяват, пренастройват и предават на четири лазерни драйвера, които управляват четири лазера с модулирана електрическа абсорбция (EML) с централни дължини на вълната 1296, 1300, 1305 и 1309 nm.След това оптичните сигнали се мултиплексират в едномодово влакно чрез индустриален стандартен LC конектор. От страната на приемане четири ленти от оптични потоци от данни са оптичноDE-мултиплексиранчрез интегриран оптичен демултиплексор.Всяка пара от данни се възстановява чрез ПИНфотодетекторитранс-импедансусилвател,повторно време, и се предава на изходен драйвер.Този модул разполага с aгорещо включенелектрически интерфейс, ниска консумация на енергия и интерфейс за управление на MDIO.