• head_banner

Суичове от серията Huawei S1700

  • Суичове от серията Huawei S1700

    Суичове от серията Huawei S1700

    Превключвателите от серията Huawei S1700 са идеални за малки и средни предприятия, интернет кафета, хотели, училища и други.Те са лесни за инсталиране и поддръжка и предоставят богати услуги, като помагат на клиентите да изградят сигурни, надеждни и високопроизводителни мрежи.

    В зависимост от типовете управление, суичовете от серията S1700 се класифицират на неуправляеми суичове, управлявани чрез уеб и напълно управлявани суичове.

    Неуправляваните превключватели са plug-and-play и не изискват инсталиране на никакъв софтуер.Те нямат опции за конфигуриране и не се нуждаят от последващо управление. Управляваните чрез уеб комутатори могат да се управляват и поддържат чрез уеб браузъра.Те са лесни за работа и имат удобни за потребителя графични потребителски интерфейси (GUI). Напълно управляваните комутатори поддържат различни методи за управление и поддръжка, като уеб, SNMP, интерфейс на командния ред (поддържан от S1720GW-E, S1720GWR-E и S1720X -E).Те имат лесен за използване GUI.